9. 6. 2015

Hotel Crowne Plaza

Hodžovo námestie 2, Bratislava

Potenciál cloud computingu je nespochybniteľný. "IT prostredie ako služba" postupne vytláča tradičné dodávky softvéru a súčasnosť je celosvetovo charakterizovaná prechodom firiem k servisnému modelu.

Konferencia sa venuje aktuálnym otázkam rozvoja cloud computingu vo všetkých jeho súvislostiach.

Nenechajte si ujsť naše ďalšie konferencie
 


13.septembra 2016
Praha

20.septembra 2016
Praha

11.októbra 2016
Praha

Cloud Computing Conference 2015

Záverečná správa    Program     Fotogaléria

Facebook Twitter Linkedin G+